Psykiatri Oulussa ja Haapavedellä

Lausunnot psykoterapiaa varten.

Psykiatria

Psykiatria on lääketieteen erikoisala ja psykiatri on lääkäri, joka on erikoistunut tälle alalle. Psykiatri tutkii, diagnosoi ja hoitaa ihmisiä, joilla on mielenterveyteen liittyviä ongelmia.

Psykiatrin vastaanotolla hoidetaan usein esimerkiksi lääkitys-, diagnooi- ja lausuntoasioita. Esimerkiksi Kelan kuntoutuspsykoterapian aloittamista varten tarvitset lausunnon juuri psykiatrilta. Myös psykiatrin käyntiin sisältyy usein hoitavaa, terapeuttista keskustelua.

Meillä psykiatrina on:

heikki

Heikki

Heikki Vatjus on psykiatrian erikoislääkäri. Hän on toiminut psykiatrina vuodesta 1994 lähtien. Työssään hän hoitaa ihmisiä, joilla on ahdistuneisuutta, masentuneisuutta tai muita mielenterveysoireita. Myös kriisiytyneet elämäntilanteet, esimerkiksi parisuhdeongelmat, ovat usein syynä vastaanotolle tuloon. Hän hoitaa mm. lääkitykseen liittyviä asioita ja tekee arviointeja psykoterapiaa varten.

Hinnasto

HoitoKäyntihintaHinta Kelakorvauksen jälkeen
Psykiatrin vastaanottokäynti (yksilöpsykoterapia) 90min150€123€
Psykiatrin vastaanottokäynti (perhe- tai paripsykoterapia) 90min150€106,50€
Psykiatrin tekemä B1-lausunto100€77,50€

Masennus on monen toveri

Jos sinulla on masennus, et ole yksin. Suomalaisista noin joka viides kärsii masennuksesta elämänsä aikana. Noin puolella masennuksen sairastaneista se uusiutuu. Naisilla masennus on tavallisempaa kuin miehillä.

Masennus lisää riskiä fyysisiin sairauksiin. Esimerkiksi sepelvaltimotaudin riski 2-3 kertaistuu masennuksen myötä.

Masentuneella toimintakyky on usein heikentynyt ja esimerkiksi työ tai opiskelu voi vaikeutua tai estyä kokonaan. Masennuksen oireita voivat olla esimerkiksi:

  • masentunut tai ärtynyt mieliala
  • mielihyvän ja kiinnostuksen puute niitä asioita kohtaan, jotka aiemmin ovat tuottaneet mielihyvää
  • vähentyneet voimavarat
  • muutokset ruokahalussa
  • muutokset nukkumisessa
  • alentunut itsetunto tai arvottomuuden kokemukset
  • perusteettomat syyllisyydentunteet
  • keskittymisvaikeus, päättämättömyys, jahkailu
  • muutokset fyysisessä toiminnallisuudessa
  • kuolemaan liittyvät ajatukset, itsetuhoiset ajatukset ja itsetuhoinen käyttäytyminen.

 

Masennuksen arvioinnissa käytetään usein apuna BDI-kyselyä (Beck Depression Inventory). Pelkästään tämän kyselyn perusteella ei diagnoosia voida tehdä, mutta se antaa suuntaa esimerkiksi masennuksen vaikeusasteen arviointiin.

BDI-kysely

(Kyselyn vastaukset eivät siirry meidän tietoomme.)

Masennukseen on nykyään olemassa hyviä hoitomuotoja. Tilanteesta riippuen voidaan käyttää lääkitystä, keskusteluterapiaa tai niiden yhdistelmää. Hoito voidaan usein toteuttaa avohoitona ja potilas voi asua kotonaan, mutta tietyissä tilanteissa tarvitaan ympärivuorokautista osastohoitoa sairaalan sisällä.

Tärkeä kulmakivi hoidon onnistumisessa on rohkea ja avoin mieli hakeutua hoitoon. Ei ole häpeä tunnustaa masennustaan. Se on askel kohti valoisampaa elämää ja voi rohkaista myös muita avun piiriin.